สนุก! สบาย! สะดวก!

คอร์ส

๑. ตัวเมืองทาคายาม่า(ครึ่งวัน)

<คอร์ส ตอนเช้า>

ตลาดเช้า, ซังมาจิ, พิพิธภัณฑ์รถเทศกาล"ยาไต", สะพานแดง, พิพิธภัณฑ์"จินยะ"


<คอร์ส ตอนบ่าย>

พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านพื้นเมือง"ฮิดะโนะซาโตะ", ซังมาจิ, พิพิธภัณฑ์รถเทศกาล"ยาไต", สะพานแดง, พิพิธภัณฑ์"ชิงยะ"


เวลา 3ชั่วโมง
ราคา 20,000เยน
จำนวนคนจำกัด 4คน (เนื่องจากขนาดรถยนตร์)


ราคาดังกล่าวไม่ร่วม ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ค่าอาหารและค่าพาหะนะ

๒. ตัวเมืองทาคายาม่า(หนึ่งวัน)


ตลาดเช้า, ซังมาจิ, พิพิธภัณฑ์รถเทศกาล"ยาไต", สะพานแดง, พิพิธภัณฑ์"ชิงยะ",พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านพื้นเมือง"ฮิดะโนะซาโตะ" เป็นต้น


เวลา 6ชั่วโมง
ราคา 30,000เยน
จำนวนคนจำกัด 4คน (เนื่องจากขนาดรถยนตร์)


ราคาดังกล่าวไม่ร่วม ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ค่าอาหารและค่าพาหะนะ

๓. ชิราคาวาโก


หมู่บ้านโบราณที่ชิราคาวาโก

เวลา 6ชั่วโมง
ราคา 30,000เยน
จำนวนคนจำกัด 4คน (เนื่องจากขนาดรถยนตร์)


ราคาดังกล่าวไม่ร่วม ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ค่าอาหารและค่าพาหะนะ

๔. โอคุฮิดะ


รถกระเช้า, นำพุร้อน"ออนเซน", สวนหมี, ถ้ำหินงอกหินย้อย


เวลา 6ชั่วโมง
ราคา 30,000เยน
จำนวนคนจำกัด 4คน (เนื่องจากขนาดรถยนตร์)


ราคาดังกล่าวไม่ร่วม ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ค่าอาหารและค่าพาหะนะ