สนุก! สบาย! สะดวก!

การแนะนำตัวเอง

การแนนำตัวเอง
ชื่อ โทชิ (โทชิยูคิ โนมูระ)
สัญชาติ ญี่ปุ่น
ที่เกิด เมืองทาคายาม่า จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น
คุณวุฒิ ล่ามไกด์แห่งชาติ (ภาษาไทย) , นักบัญชีและภาษี
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (มหาวิทยาลัย ฮิโตะทซึบะชิ)
ภาษา ไทย, อังกฤษ, มลายู, อินโดนีเซีย
2012-ได้รางวัลที่ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยที่โรงเรียนส.ส.ท.
อาชีพ ล่ามไกด์, นักบัญชีและภาษี
อาวุโส 1991- บริษัทเอกชน (บริษัท โยโคงาวะ อิเล็คทริค จำกัด)
1993- ข้าราชการ ศาลากลางจังหวัดกิฟุ
1998- ข้าราชการ กระทรวงการต่างประเทศ
2000- ข้าราชการ สถานทูตญี่ปุ่นที่ประเทศบรูไน
2002- ข้าราชการ ศาลากลางจังหวัดกิฟุ
2013- สำนักงานบัญชีและภาษี
2017- ล่ามไกด์, นักบัญชีและภาษี (ทำด้วยตัวเอง)
ประสบการณ์การขับรถ มีประสบการณ์29ปี
ใบขับขี่สีทอง (ไม่เคยฝ่าฝืนกฎจราจร,ไม่เคยประสบอุบัติเหตุ)